onsdag 18 april 2018

Ur Gravens djup: Spanska sjukans offer på Tegnér kyrkogården i Växjö del 2

Under en stor del av hösten nådde i Växjö på grund av epidemin förbud mot nöjen och tillställningar i allmänna lokaler.Trots detta förberedde man i underlöjtnant Ferdinand Koraens hem på Västra Esplanaden 8 dottern Lillys bröllop .
Möjligen oroade man sig något för äldste sonen Carl Peter Koreen som var soldat i USA:s armé och just
Skulle  skeppas ut till västfronten i Frankrike.
Den 27 åriga Lilly Koraen 1891-1918 hade utbildat sig till samskolelärarinna. Hon och hennes fästman tjänstemannen Sten Wilhelm Andersson från Stockholm planerade  att gifta sig i början på oktober.De hade redan tagit ut lysning då Lilly plötsligt dog i spanska sjukan den 28 september
Hon begravdes den 4 Oktober troligen i familjegraven
 på Tegnér kyrkogården.Influensa epidemin kulminerade i Växjö i oktober . Smålandsposten rapporterade att det den 4 oktober varit 7 jordfästningar på Tegnérkyrkogården ,de flesta av de döda var offer för epidemin .Bland dem var bröderna Gunnar Johansson 1887- 1918 och Erik Johansson 1890-1918 som dött med bara några dagars mellanrum Båda var slaktare till yrket Erik var anställd hos grosshandlare  Oscar Johnsson.Knappt en månad senare dog Gunnars och hans hustrus Olgas lilla  dotter Anna Johansson  1916-1918 sonen Bengt hade dött halvårsgammal 1915.
I närheten av Teatern  bodde postvaktmästaren  Axel Palmer  hans hustru Torborg med deras 3 barn
Sven 8 år , Lars 6 år och Karin 3 år.


(Originalbild  tillhör Carina Nilsson Växjö)

I oktober 1918 blev  barnen sjuka i scharlakansfeber och kikhosta till detta kom spanska sjukan. Lars dog den 23 och Karin den 25 oktober de jordades den 3 November familjegraven nära Kristina Nilssons mausoleum på Tegnér kyrkogården samma dag skedde 3 andra begravningar på kyrkogården .Först sent i november kunde Smålandsposten rapportera att epidemins var avtagande.
torsdag 8 mars 2018

Ur gravens djup: Spanska sjukans offer på Tegnérkyrkogården del 1

Under första världskriget sista år drabbades världen av 1900 -talets största epidemi  Spanska sjukan .Totalt beräknas epidemin ha krävt ungefär 20-100 miljoner  offer världen runt . Första världskriget som jämförelse
 krävde 17 miljoner offer. 
I Sverige skulle mellan  37 000  och 38 000 personer dö mellan sommaren 1918 och våren 1920.

I motsats till andra influensaepidemier där dödligheten brukar vara störst bland äldre ,småbarn och försvagade personer var dödligheten i spanska sjukan störst i åldrarna 20 till 40 år. Många av de döda dog i lunginflammation som var en vanlig komplikation.

Idag  vet vi att spanska sjukan orsakades av ett fågelinfluensavirus  med beteckningen H1N1.


Den 31 Juli  1918 rapporterade Smålandsposten om ett
15 tal fall av Spanska sjukan i Växjö.varav flera bland arbetarna på Tändsticksfabriken. Några dagar senare den 4 och 6 kom de första dödsfallen i staden tändsticksarbetarna Ture Valdemar Karlsson  och Klara Sofia Karlsson.

Även bland soldaterna förlagda på Kronobergshed härjade sjukdommen. Den 23 Augusti dog
fanjunkaren Gustaf Lindblad 1877-1918.Ytterligare Fyra beväringar och befäl bosatta i Växjö dog av spanska sjukan vid Kronobergshed i Lekaryd. Bland dem var kaptenen vid I11  Johan Gyllensvärd 1885-1918. Han dog den 21 September och begravdes i Aneboda. 

Liksom i USA drabbades i Sverige beväringar och befäl i militära träningsläger hårt av epidemin.

           (Johan Gyllensvärd på Lit de Parade)Karin Hammarskiöld  född Ödman 1895-1918 var enda överlevande barnet till häradshövdingen 
Carl Wilhelm Ödman  1864-1914 och Signe Esaida Koaren 1872-1928.


Karin var född och uppvuxen i Växjö. 23 mars 1918 gifte hon sig med  skogstjänstemannen Peder Arvid Wolfram Hammarskiöld 1892- och flyttade med honom till Stora Vårby i Almunge ,Stockholms län.


Tyvärr dog Karin redan 11 oktober 1918 i Uppsala av spanska sjukan hon begravdes i familjegraven i Växjö.

torsdag 21 september 2017

Minnesotadagen i Ljuder 13 Augusti 2017

 Så var det då dags för årets Minnesota dag i Ljuders Kyrka till minne av Vilhelm Moberg och de småländska emigranter som utvandrade i Karl Oskar och Kristinas fotspår.


Bland de gäster som troget återkommit under de senaste åren befann sig bla . Svenska Emigrant Institutets förre föreståndare professor Ulf Beijbom.
Brevid honom Monica Banaz från universitetet i Krakow


En Svensk-Amerikansk gudtjänst hölls samt tal av flera dignitärer. även årets Svenskamerikan Jan Eliasson presenterades.


 Årets Högtidstal hölls av av universiteteslektorn vid Uppsala Universitet Angela Hoffman som talade om "Svenskars möte med Indianer" i Kansas.Dagen innan talade hon inför föreningen Emigrantinstitutets vänner över ämnet "Svensk -Aemerikanska församlingskokböcker"
Vissefjärda Folkdanslag bjöd på dansuppvisning i Ljuders hembygdspark.

Släktforskardagarna i Halmstad 26-27 Aug 2017 del 2

 Även från Kronobergs Genealogiska Förening hade en tapper skara anslutet för att bistå de besökare som hade anorna i Kronobergs län.

Släktforskardagarna 2018 1-2 september ska äga rum i Växjö Informerades även om detta. Richard Grügel och Gunilla Grügiel  ses här informera både om Svenska Emigrantinstitutet i Växjö och om nästa års Släktforskardagar,
Även andra Smålänningar var på plats.Från Person och Lokalhistoriskt forskarcentrum  PLF i Kalmar kom Anders och Ingalill för att sprida information om föreningens registrering av kyrkböcker för Kalmar län.Olof Conberg från föreningen DIS visade de nya finesserna
I släktforskarprogrammet DISGEN2016 för intresserade besökareArkivdigitals monter demonstrerade Niclas Hertzman Arkivdigitals nya bestånd av flygbilder
av olika gårdar och platser i Sverige.
För första gången Kom även representanter från
Tyskland till Släktforskardagarna.
Verein für Computergenealogie CompGen
(Föreningen för datorer i släktforskning).
Bland de övriga tyska representanterna var till höger
Peter Jahnke från Pommerscher Greif e.V.
(en släktforskar förening från Pommern)lördag 16 september 2017

Släktforskardagarna i Halmstad 26-27 Aug 2017 del 1

                                                             
Så var det  återigen dags får årets upplaga av släktforskardagarna. i Halmstad   I år hållna i  under värdskap av
Hallands Släktforskarförening
Släktforskare från när och fjärran flockades på Halmstad Arena  Över 5400 personer enligt arrangörerna.


Arrangörerna Hallands Släktforskar Förening mötte upp med pigga funktionärer som dessa damer som slåde böcker med anknytning till Halland.hela den ena salen på Halmstads arena var full med föreningar med anknytning till Halland.Ancestry.com hade anlänt med en grupp av sina anställda för att erbjuda sina abbonnemang och DNA tester till besökarna. Testerna verkade ha strykande åtgång.
Ali från Ancestrys Europakontor baserat på Irland lyckades sälja ett DNA-test till mig också..Även Familysearch hade sina representanter i Halmstad .Kari
demostrerade familjeträdsfunktionen hos Familysearch och
 hjälpte mig att registrera mig.
.

lördag 22 juli 2017

ArkivDigital fotograferar Svensk-Amerikanska kyrkböcker.

Då svenskarna emigrerade till USA och Canada bildade de ofta egna svenskspråkiga församlingar .De första äldsta från slutet av 1840 och 150 talets början de sista från 1920-talet. De flesta församlingarna var lutherska och till hörde Augustana synoden som kallats den Svenska-kyrkans dotterkyrka i USA.Men även Missionsförsamlingar (Covenant church) Svenska baptist och metodistförsamlingar bildades.
Under 1970 och 1980-talet mikrofilmade Lennart Setterdahl på uppdrag av Svenska Emigrantinstitutet mycket av materialet .Mikrofilms rullarna finns idag på Svenska Emigrant Institutet i Växjö samt på Swenson Swedish Emigration Center vid Augustana college  i Rock Island Illinois,
Det senaste året har Arkivdigital början digitalisera de svensk-amerikanska kyrkoarkiven i flera delstater till glädje för släkt och emigrantforskare.I digitaliseringen ingår även material från församlingarna som ej tidigare  varit fotograferat. Under 2016 digitaliserades material från Kansas i år har digitaliseringen av material från Minnesota och Nebraska påbörjats.Arkiv digital berättar om digitaliserings arbetet på sin blog 


Arkivdigials fotograf Sven  ?tillsammans med Warren ?
vifd fotograferig av Svensk-Amerikanskt kyrkoboks material
hos United community church i Valley Nebraska.
Foto: Arkivdigital
 
                                     måndag 19 juni 2017

Mord på Julnatten ! skjutningen av Swan Nelson i Chicago 25 Dec 1893 del 2


Swan Nelson  begravdes  den 28 December 1893 på Oakwood kyrkogården utanför Chicago.Jordfästningen förrättades troligen av pastor Carl Granath i den svenskspråkiga Zion Evanglelical Lutheran church dit Swan och hans släktingar brukade gå. Han antecknas i dess kyrkböcker som "skjuten den 25 Dec 3 f.m."


anteckning om Swans begravning i begravningslängden för
Zion Evangelical Lutheran church microfilm SAKA 192
 Svenska Emigrantinstitutet Växjö.

Nyheten om hans  död spreds sig som en löpeld bland Svensk-Amerikanerna i Chicago och väckte stor upprördhet .Den spädde på motsättningarna mellan Svensk-Amerikaner  och Irländsk-Amerikaner.
Svensk-Amerikanerna hade till viss del övertaget Anglo-Amerikanernas fördomar och rasism mot irländarna.parat med en allmän anti-katolskhet .Chicago Daily News beskrev skjutningen som orättfärdig och de Svensk-Amerikanska tidningarna rasade. Snabbt organiserade Chicagos Svensk-Amerikanska föreningar en kommitté för att  få de två  polismännen inför rätta och dömda. Kommitténs ledare var entreprenören  August G Myhrman advokaten Harry Olsson och William Wennerholm. Stöd kom även från den Svensk-Amerikanska pressen bland annat Svenska Tribunen .


(ur :Swedish-American Historical Quaterly 2014 jan nr 1sid .41)

Den 25 årige  entreprenören Fred Lundin känd för sin "Juniper-Ade" (Enbärsdricka) valdes till ordförande för kommittén. Det första massmötet hölls dej 7 januari och samlade 400 deltagare.
Mellan januari och oktober 1894 hölls 20 massmöten över 8000 dollar samlades in (ca 200 000 dollar i dagens penning värde).En privatdetektiv anställdes för att leta fram vittnen och Luther Laflin Mills en känd advokat anlitades. Svensk-Amerikanska kyrkor och klubbar engagerade sig i saken.
Det största evenemanget för att samla in pengar var en stor konsert den 26 Maj med ca 400 sångare och musiker och över 4500 åhörare.
Rättegången mot Healy och Morgan började 7 januari 1895 .Rättegången bjöd på mycket dramatik och bevakades flitigt av Chicago tidningarna En jurymedlem avsattes på grund av mened ,anklagelser om manipulation av vittnen och poliskorruption framfördes .Försvaret hävdade att inget brott begåtts eftersom Swan Nelson flytt från polisen och att vem som helst kunde ha skjutet det dödande skottet. Till slut höll Luther Laflin Mills ett långt anförande där han skildrade Swan Nelson som en skötsam ung man brutalt dödad av två korrupta poliser och avslutade med.:

" Liggande på marken döende med blodet rinnande på den snöiga trottoaren flämtade Swan Nelson " Jag bjöd dem,de ville ha mer jag vägrade och de sköt mig.Jag dör Jag har inte gjort något fel ! Ärade jurymedlemmar detta var ett avskyvärt brott Ni bör ge ett hårt straff"

Juryn dömde polismännen till 14 års fängelse för dråp .De överfördes till Delstatsfängelset i Joliet (Illinois State Penitentiary). Domen var inte slutet på historien. Domen överklagades och ytterligare två rättegångar hölls. Vid rättegången 1898 sänktes straffen till 4 års fängelse. År 1899 var domen åter uppe i rätten  som dock beslöt att inte hålla ytterligare en rättegång och sände tillbaka Moran och Healy till fängelset för att avtjäna sina straff..Vid tiden för Folkräkningen 1900 (US Federal Census) fanns de dock inte bland fångarna i delstatsfängelset  kanske hade de frigivits eller överförts  till ett annat fängelse.


                                    (Delstatsfängelset i Joliet,Illinois ( Illinois State Penitentiary)
                       

Rättegången fick  konsekvenser för alla inblandade Fred Lundin fick kontakter i politiken och kunde genom tjänster och gentjänster ,mutor och korruption bli en maktfaktor i Chicago under borgmästaren William Hale Thompson . Luther Laflin Mills fick  en framgångsrik karriär som talare och advokat fram till sin död 1909 Harry Olson  blev senare vice delstatsåklagare och  överdomare i domstolen för Ungdomsbrott i Chicago.Några av Healy och Morans överordnade inom Chicago polisen fick reprimander eller gick i pension. Josephine Bjorkman dog redan 1901.

 Även för Swan Nelsons  anhöriga måste livet gå vidare . Brodern John Nelson gifte sig med sin skånska fästmö Maria (Mary) Benson i februari 1894 .De fick två barn Selma och Nels .Familjen bosatte sig i stadsdelen  Austin i Chicago där han ägde en saloon..Han var medlem i  loger i inom  Independent Order of Vikings och senare i en loge av Independent Order of Svithiod.. Han dog 1938. Hans enda barnbarn  dog barnlös ?  2002.
Av Swans systrar bosattesig  den äldsta Elna  (Ella) Nelson gift med Albert Stedman  i Californien där hon dog  i San Fransisco  1944. systern Karna (Carrie) Nelson 1868-1955  gifte sig med John M Anderson de bodde först i Illinois men flyttade senare till Washington nära Mount Pleasant i östra Iowa. Yngsta systern Johanna (Hannah) Nelson 1874- gifte sig med Oscar Frederick Johnson.De flyttade från Illinois till Flint River nära  Burlington  i Iowa.Alla systrarna hade efterkommande.
Trakterna kring där Swan Nelson mördats blev under de följande årtionden hem för Sicilianska invandrare
Motsättningarna mellan Svensk-Amerikaner och Irländsk-Amerikaner mildrades så småningom och de kom att rikta sina fördomar mot nyare invandrar och minoritetsgrupper som Italienare Öst-Européer och Afro-Amerikaner.
Mer om skjutningen av Swan Nelson kan läsas här i  i The Swedish American Historical Quaterly 2014 jan nr 1